Dzieje Polski od śmierci Zygmunta Augusta do roku 1594 ksiąg XII

Dzieje Polski od śmierci Zygmunta Augusta do roku 1594 ksiąg XII- Rejnold Heidenstein pdf [link] Reprint oryginału z 1857 r opisujący dzieje Polski do 1594 r. Tytuł ten jest przez wielu historyków uznawany jako rzetelne źródło danych opisywanych wieków XVI i XVII wieku. Heidenstein był sekretarzem kancelarii S. Batorego i Zygmunta III Augusta, protegowanym Zamoyskiego,…

Podróż więźnia etapami do Syberyi w roku 1854- Agaton Giller

Podróż więźnia etapami do Syberyi w roku 1854- Agaton Giller pdf [link] Na podstawie oryginału z 1866 r. Autor, działacz niepodległościowy, spisał swoje losy wraz z losami innych zesłanych na Sybir. Giller, jako dziennikarz, bardzo drobiazgowo opisuje męczeńską, ciężką podróż i trudne warunki, z jakimi muszą poradzić sobie zesłańcy. Omawia nie tylko ich losy, ale…