Podróż więźnia etapami do Syberyi w roku 1854- Agaton Giller

Podróż więźnia etapami do Syberyi w roku 1854- Agaton Giller pdf [link] Na podstawie oryginału z 1866 r. Autor, działacz niepodległościowy, spisał swoje losy wraz z losami innych zesłanych na Sybir. Giller, jako dziennikarz, bardzo drobiazgowo opisuje męczeńską, ciężką podróż i trudne warunki, z jakimi muszą poradzić sobie zesłańcy. Omawia nie tylko ich losy, ale…