Cześć starym księgom, najmniejszy ich szczątek

wart miejsca w świętej skarbnicy pamiątek!

Wiktor Gomulicki