CYMELIUM FUNDACJA RATOWANIA DZIEDZICTWA NARODOWEGO została powołana w marcu 2017 roku i działa zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zmianami).

Siedziba naszej Fundacji mieści się w Warszawie, ale prowadzimy działalność nie tylko na obszarze Rzeczypospolitej, również poza jej obszarem w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych. Podlegamy Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fundacja CYMELIUM powstała z inicjatywy Marka Kacprzaka i Iwony Knechty, miłośników historii i bibliofili.

Prezesem Fundacji jest Marek Kacprzak.